Kleinschalige kinderopvang bij gastouder

Tarieven spelbegeleiding

Kosten

  • Een telefonisch kennismakingsgesprek (30 minuten) is gratis en geheel vrijblijvend.
  • Intakegesprek (60 minuten)                    €  75,-

--> wanneer hierna besloten wordt het spelbegeleidingstraject in gang te zetten, krijgt u een korting van 50 % op het intakegesprek

 

  • Spelobservaties                                       € 135,-  

     - dit is inclusief 2 observaties en het opstellen van het spelplan

  • Oudergesprek/evaluatie (60 minuten)      €  75,-  
  • Spelsessie (60 minuten)                           €  75,- 
  • Eindverslag                                              € 150,-

     - dit is inclusief een afrondend eindgesprek

 

Vergoeding
De kosten van spelbegeleiding zijn merendeel voor uw eigen rekening. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Mogelijk kunt u via PGB (www.pgb.nl), of met een rugzakje, in aanmerking komen voor een vergoeding.

 

Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet tijdig betalen kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10%) in rekening worden gebracht.

Bij niet tijdig annuleren van een afspraak (24 uur van tevoren) wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.