Kleinschalige kinderopvang bij gastouder

Spelbegeleiding

Een kind onderzoekt en ontdekt de wereld door te spelen. Dat maakt dat spelen essentieel is voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het vormen van een eigen persoonlijkheid en het leren omgaan met de omgeving. Kinderen spelen de hele dag door. De manier waarop een kind speelt geeft ons veel informatie in wie het kind is en hoe het in de wereld staat.

Soms gaat het spelen van een kind niet vanzelf. Het spel wat hij laat zien past bijvoorbeeld niet bij zijn verdere ontwikkeling en het kind mist aansluiting bij zijn leeftijdsgenoten.

 

Wanneer een kind bijvoorbeeld moeite heeft met:
- spelen,
- samenspelen,
- weinig tot geen fantasie heeft,
- geen variatie laten zien in het spelgedrag,
- altijd met hetzelfde speelt,
- niet weet hoe ze moeten spelen en waarmee.


…… dan kan spelbegeleiding helpen.

 

Wat is spelbegeleiding?
Spelbegeleiding is een systematisch opgezette en methodisch doordachte vorm van hulp en begeleiding aan kinderen die hiaten en/of problemen hebben op het gebied van spelontwikkeling en spelontplooiing. Met als doel om het spel van het kind beter tot ontplooiing of ontwikkeling te laten komen. Dit kan door bijvoorbeeld het spel op gang te brengen, spelervaringen op te doen, de spelmogelijkheden uit te breiden of samenspel te bevorderen. Het belangrijkste uitgangspunt van spelbegeleiding is dat het kind plezier beleeft aan zijn eigen spel. De spelbegeleiding is afgestemd op de individuele mogelijkheden, voorkeuren en het tempo van het kind. In de spelbegeleiding leert het kind (weer) spelen, breidt het zijn spelmogelijkheden uit en zal meer diepgang in het spel plaatsvinden. Achterliggende gedachte is dat het kind zich beter in zijn vel voelt en een relatie weet aan te gaan met de wereld die zijn ontwikkeling ten goede komt.


Waarom is spelen zo belangrijk?
Kinderen ontwikkelen zich door te spelen. Spelen stimuleert de ontwikkeling van het kind op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan de motorische ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, het denkvermogen en het taalbegrip.
Spelen helpt het kind ook om kleine en grote gebeurtenissen in het leven te verwerken. Tot slot is spelen belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Door te spelen ervaart het kind een uniek en autonoom individu te zijn met eigen specifieke kenmerken en kwaliteiten. De ervaring invloed uit te kunnen oefenen op de omgeving is noodzakelijk om zelfbesef en autonomie te kunnen ontwikkelen. Twee aspecten die de basis vorm voor de ontwikkeling van een goed zelfvertrouwen.

Door te spelen, krijgt een kind meer zelfvertrouwen en leert de wereld beter te begrijpen. Kinderen die goed kunnen spelen, kunnen ook buiten het spel beter reageren op wat er om hen heen gebeurt. Ze ontplooien zich beter en gemakkelijker. Het kind voelt zich beter in zijn vel.


Voor wie?
Spelbegeleiding is geschikt voor kinderen van twee tot twaalf jaar waarbij (mogelijk) sprake is van:
– Lichamelijke of verstandelijke beperking
– Cognitieve beperking
– Eenzijdig en weinig gevarieerd spel
– Onrustig en oppervlakkig spel
– Spel dat achterblijft bij de verdere ontwikkeling
– Problemen bij het samenspelen met andere kinderen.

 

Spelbegeleiding kan uw kind helpen zijn spel verder te ontwikkelen, aansluiting te vinden bij andere kinderen en de wereld op een positieve manier tegemoet te treden.

Heeft u vragen over het spel van uw kind of bent u geïnteresseerd in spelbegeleiding? Mail of bel dan voor een gratis intake.

telefoon: 0617080978 of mail: kinderopvangdebolderwagen@quicknet.nl

 

Werkwijze

U kunt uw kind zelf aanmelden. Een verwijzing is niet nodig. Na een telefonisch kennismakingsgesprek, zal er altijd eerst een intake gesprek plaatsvinden. Samen bekijken we of spelbegeleiding een goede optie zou zijn voor jouw kind. Als we samen besloten hebben dat spelbegeleiding zinvol is, volgt er een 1e spelobservatie. Hierbij wordt er gekeken naar het spelniveau en de spelontwikkeling van het kind en soms is er extra informatie nodig. Ik werk bij voorkeur op locatie bij u thuis. In een voor zijn gevoel veilige omgeving leert een kind immers het meest. 

 

Na de 1e observatie, volgt een 2e observatie waarbij ik alvast meespeel met het kind. Hierdoor kunnen de mogelijkheden van spelbegeleiding met het kind beter vastgesteld worden. Na het intakegesprek en de spelobservaties, maak ik een plan van aanpak welke met de ouders wordt besproken. Hierna worden de spelsessies met het kind ingepland. Ouderbetrokkenheid is van groot belang in de begeleiding. We bespreken samen regelmatig de ontwikkeling en bekijken hoe we van daaruit steeds verder gaan. Afhankelijk van de problematiek en de vooruitgang zijn 10 tot 15 spelsessies nodig. De spelsessies vinden wekelijks plaats. Elke sessie duurt 45 minuten.

 

De spelbegeleiding wordt afgesloten met een eindgesprek. Na afronding kan het kind, vanuit een stevige basis, verder met de eigen (spel)ontwikkeling.