Kleinschalige kinderopvang bij gastouder

Dagindeling

Aangezien rust en regelmaat erg belangrijk is voor het welzijn van de kinderen, verlopen de dagen over het algemeen volgens een vast patroon. Duidelijkheid en herhaling zorgen voor een gevoel van veiligheid en geven de kinderen structuur en rust. Zo gaan we rond 9.15 uur altijd aan tafel zitten om iets te drinken en een koekje te eten. Daarbij kletsen we wat over de dag of belangrijke gebeurtenissen. Ik lees een boek voor of we zingen samen liedjes. Verder wordt er vooral lekker veel gespeeld en doen we verschillende activiteiten binnen het thema van de maand met Kiki.

 

De dag verloopt ongeveer als volgt:

- Tussen 8 en 9 uur worden de kinderen gebracht

- rond 9.30 uur gaan we gezellig samen aan tafel zitten voor fruit

- vrij spelen

- knutselactiviteit of naar buiten

- rond 12 uur broodje eten 

- slapen

- tussen 14 en 15 uur iedereen weer wakker

- rond 15 uur eten we gezamenlijk drinken en eten

- vrij spelen

- knutselactiviteit of naar buiten

- vanaf 17 uur worden de kinderen opgehaald

 

Voor baby´s sluit ik natuurlijk aan op hun eigen ritme van thuis.